02 okt 1995 15:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 2 oktober 1995

De Ministerraad vergaderde op 2 oktober 1995, op Hertoginnedal vanaf 22u.45, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad stelde de begroting voor 1996 op. De Regering zal de begroting 1996 voorstellen aan het Parlement op 3 oktober a.s. om 10u.30. De begroting wordt aan de pers voorgesteld op dinsdag 3 oktober om 11u.30. De persconferentie zal doorgaan in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, ingang langs de Hertogstraat 4, verdieping -2. Het document zal eveneens te verkrijgen zijn in het Informatiecentrum van de Federale Voorlichtingsdienst: Regentlaan 54 1000 Brussel Tel: 02/514.08.00 en op Internet (FVD-site: http://www.belgium.be/belgium/, E-mail::info@belgium.be) Verder machtigde de Ministerraad de Minister van Binnenlandse Zaken tot het sluiten van twee contracten voor de Rijkswacht, één voor het onderhoud van de telefooncentrales en één voor de levering van wisselstukken voor de voertuigen Volkswagen. ( persbericht 1 van 02/10/1995) De Ministerraad besliste tevens om de basisallocaties aan te passen +voor de werking van het kabinet van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu. De Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen (D.I.V.) kan 21 contractuele klerken aanwerven. Dit is nodig om de dienstverlening te kunnen blijven verzekeren tijdens de actuele reorganisatieperiode. Deze contracten gelden voor een periode van 3 maanden, namelijk van 1 oktober t.e.m. 31 december 1995. De Ministerraad besliste tevens de vierde en laatste schijf van 25% van het federaal programma van de openbare investeringen vrij te geven voor de periode oktober - december 1995. ( persbericht 2 van 02/10/1995)