02 sep 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 2 september 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 2 september 1999 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur tot 14.10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Ook ging de Ministerraad akkoord met de oprichting van de "Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor institutionele vernieuwing". Deze conferentie moet nieuwe stappen in de staatshervorming voorbereiden. (persbericht 1 van 02/09/1999) De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken m.b.t. de +oprichting van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV). (persbericht 2 van 02/09/1999) Aan de hand van een nota van de Minister van Binnenlandse Zaken en +van de Minister van Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Begroting nam de Ministerraad een aantal beslissingen over de Kosovaren die in België verblijven of naar ons land wensen te komen. (persbericht 3 van 02/09/1999) De Ministerraad nam verder kennis van een mededeling van de Minister +van Binnenlandse Zaken over de uitvoering van de politiehervorming. (persbericht 4 van 02/09/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de vaststelling van de datum waarop de wet voor de invoering van de wettelijke samenleving in werking zal treden. (persbericht 5 van 02/09/1999) De Ministerraad ging akkoord met de oprichting van een werkgroep +"versnelde liberalisering van de energiemarkt". Deze werkgroep zal bestaan uit 7 experten, waarvan er 4 aangeduid worden door de federale overheid en 3 door de Gewesten. De Ministerraad keurde het ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor een juridische grondslag wordt verleend aan sommige bepalingen die zijn opgenomen in het protocol dat werd ondertekend door de Minister van Consumentenzaken en de Minister van Economie tot vastlegging van de bevoegdheidsverdeling inzake consumentenzaken. (persbericht 6 van 02/09/1999)