23 nov 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 23 november 1999

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 23 november 1999 in de Wetstraat 16 vanaf 20.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Ministerraad keurde - in een tweede lezing en na advies van de Raad van State - de drie voorontwerpen van programmawet goed (bevordering van de werkgelegenheid, sociale en diverse bepalingen en fiscale en diverse bepalingen). Deze voorontwerpen werden een eerste keer goedgekeurd door de Ministerraad van 17 november 1999. Daarna werden ze voorgelegd aan de Raad van State. (*) ______________________________________________________________ VOOR MEER INFORMATIE Kabinet van Minister van Werkgelegenheid Belliardstraat 51-53 1040 Brussel Persverantwoordelijke: Mevrouw Carmen Simon Tel. 02/233.50.06 Fax. 02/230.15.37 Kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Wetstraat 66 1040 Brussel Persdienst Tel.: 02/238.28.74 Fax: 02/230.38.95 ______________________________________________________________ Kabinet van de Minister van Financiën Wetstraat 12 1000 Brussel Persverantwoordelijke: De Heer Pierre-Yves Jéholet Tel. 02/233.80.75 Fax. 02/233.76.99 (*) Zie persbericht 1 van 17/11/1999, persbericht 2 van 17/11/1999, persbericht 3 van 17/11/1999 ).