25 okt 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 oktober 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 oktober 1996 op Hertoginnedal in de voormiddag vanaf 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In de namiddag vergaderde ze voort. De Eerste Minister zal gaf om 17 uur een persconferentie in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad besprak het voorstel tot herziening van artikel 151 van de Grondwet. Hij besprak tevens het voorontwerp van wet over de bekrachtiging van KB's over voorafgaande fiscale akkoorden en bedrijfsvoorheffing. Ook het ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde kwam aan bod.