27 jul 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 juli 1999

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 27 juli 1999 in de Wetstraat 16 van 17 uur tot 18.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Eerste Minister heeft om 19 uur een persbriefing +gegeven. De Ministerraad heeft de stand van zaken besproken van de situatie m.b.t. de dioxinecrisis en keurde twee ontwerpen van Ministerieel Besluit goed. Het eerste ontwerp van Ministerieel Besluit zal morgen, woensdag, worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Het tweede ontwerp van Ministerieel Besluit zal informeel worden besproken met de Europese Commissie. Dit ontwerp kan eventueel nog worden aangepast aan de opmerkingen van de Europese Commissie. De Eerste Minister zal morgen opnieuw overleggen met de Gewesten. (persbericht 1 van