28 mei 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 mei 1996

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 28 mei 1996, in de Wetstraat 16+ van 13. 30 uur tot 15.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 14.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad keurde de volgende voorontwerpen van wet goed: - het voorontwerp van wet strekkende tot de realisatie van de voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; ( persbericht 1 van 28/05/1996) - het voorontwerp van wet tot modernisering van de algemene +beginselen van de sociale zekerheid; ( persbericht 2 van 28/05/1996) - het voorontwerp van wet ter bevordering van de werkgelegenheid en preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen ( persbericht 3 van 28/05/1996)