31 mei 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 31 mei 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 31 mei 1996, op Hertoginnedal, van 11.00 uur tot 13.10 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst besprak de Ministerraad de tussentijdse balans i.v.m. de herstructurering van de Krijgsmacht. (persbericht 1 van 31/05/1996) Daarnaast werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot oprichting en organisatie van een internationale markt met als naam de "European Association of Securities Dealers Automated Quotation" (EASDAQ). (persbericht 2 van 31/05/1996) Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd goedgekeurd over de bezoldiging van de ambtenaren die verminderde prestaties leveren. (persbericht 3 van 31/05/1996) De regelgeving werd gewijzigd over de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen. (persbericht 4 van 31/05/1996) Er werd ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd i.v.m. de voordracht tot benoeming van leden en van plaats\-vervangende leden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. In 1998 viert Portugal de vijfhonderdste verjaardag van de ontscheping van Vasco Da Gama op de Indische kust (1498). In dit kader zal Portugal in Lissabon van 22 mei tot 30 september 1998 een internationale tentoonstelling organiseren. De Ministerraad besliste dat ons land, met de Gewesten en Gemeenschappen, zal deelnemen aan deze tentoonstelling. (persbericht 5 van 31/05/1996)