07 jul 1995 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 juli 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 juli 1995, op Hertoginnedal, +van 11.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 14.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom Hertogstraat 4. Inzake de huurwetgeving nam de Ministerraad van vorige week een principiële beslissing om bepaalde huurovereenkomsten te verlengen die onder toepassing vallen van artikel 16 van de wet van 20 februari 1991 en die op 31 december 1995 eindigen. De Ministerraad van vandaag keurde het voorontwerp van wet goed dat deze beslissing uitvoert. ( persbericht 1 van 07/07/1995) * * * In het hoofdstuk "Algemeen binnenlands beleid" gaat de Ministerraad, in tweede lezing, principieel akkoord met het voorontwerp van wet i.v.m. het taalgebruik in wetgevingszaken. ( persbericht 2 van 07/07/1995) Tevens nam de Ministerraad een reeks beslissingen om de operatie +"nieuwe loopbanen en nieuwe personeelsformaties" verder te zetten. ( persbericht 3 van 07/07/1995) In het hoofdstuk "Buitenlands beleid" besprak de +Ministerraad de Belgische deelname aan de interventiemacht voor Bosnië. In het hoofdstuk "Economisch, sociaal en fiscaal beleid" besprak de Ministerraad, in het kader van de strategische consolidatie van Belgacom, de shortlist van de mogelijke privé-partners voor Belgacom. ( persbericht 4 van 07/07/1995) Tevens nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister +van Begroting i.v.m. de werkzaamheden rond de opmaak van begroting. Verder besprak de Ministerraad de stand van zaken i.v.m. het Beheerscomité van de sociale zekerheid.