09 apr 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 april 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 april 1999 in de Wetstraat 16 van 13.30 uur tot 15.15 uur, onder het voorzitterschap van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche en in permanent overleg
met Eerste Minister Dehaene.
De vice Eerste Minister heeft na afloop een persconferentie gegeven in de
Lilazaal van het Kabinet van de Eerste Minister.
De Ministerraad besprak de problematiek van de hulp aan en opvang van
vluchtelingen uit Kosovo. (persbericht 1 van 09/04/1999)

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 april 1999 in de Wetstraat 16 van 13.30 uur tot 15.15 uur, onder het voorzitterschap van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche en in permanent overleg met Eerste Minister Dehaene. De vice Eerste Minister heeft na afloop een persconferentie gegeven in de Lilazaal van het Kabinet van de Eerste Minister. De Ministerraad besprak de problematiek van de hulp aan en opvang van vluchtelingen uit Kosovo. (persbericht 1 van 09/04/1999)