09 mei 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 mei 1996

De Ministerraad vergaderde op donderdag 9 mei 1996, op de Wetstraat 16, van 8.00 uur tot 9.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad hechtte zijn goedkeuring aan de begrotingscontrole 1996 en aan de mededeling over de begrotingscontrole en de sociale zekerheid die de Eerste Minister vandaag om 10.30 uur voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal uitspreken. De Federale Voorlichtingsdienst zal de tekst van de mededeling na 10.30 uur aan de redacties via het BACS-systeem verspreiden. De teksten van de mededeling en van de begrotingscontrole liggen ter beschikking in het Informatiecentrum van de Federale Voorlichtingsdienst, Regentlaan 54, 1000 Brussel. Het Informatiecentrum is elke werkdag doorlopend open van 9 tot 16.00 uur. De teksten staan ook op de Internetsite van de Federale overheid http: //belgium.fgov.be/belgium/. Klik op "Federale Voorlichtingsdienst. Nieuw"