29 jul 1999 17:00

Verslag van de vergaderingvan de Ministerraad van 29 juli 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 29 juli 1999 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur tot 14.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Eerste Minister hield om 15.00 uur een persbriefing in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de oprichting van het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid. (persbericht 1 van 29/07/1999) De Ministerraad ging ermee akkoord dat de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking de Regering zal vertegenwoordigen op de Vijfenvijftigste Nationale Bedevaart naar het Fort van Breendonk. Deze bedevaart vindt plaats op zondag 29 augustus 1999. De Ministerraad nam kennis van het verslag van het Adviesbureau ABC over de stand van zaken van het programma Admi-2000. De Ministerraad keurde in dit kader twee overheidsopdrachten goed voor aanpassingen van het Telerad-netwerk. Dit programma regelt de aanpassing van de informaticatoepassingen van de federale overheid m.b.t. de overgang naar het jaar 2000. De Ministerraad nam eveneens kennis van een mededeling van de Minister van Landsverdediging over het gebruik van verbindingsvliegtuigen van de Luchtmacht door de regeringsleden. Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een contract af te sluiten over het zeetransport van militair materieel. (persbericht 2 van 29/07/1999) De Ministerraad besprak tevens in een eerste de zgn. +Werkloosheidvallen 1999-2000 uit het interproffessioneel akkoord. De Regering zal hierover beslissingen nemen in de Ministerraad van drie september.