31 jan 2014 18:38

Versoepeling van de beperking in de tijd van het recht op inschakelingsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van inschakelingsuitkeringen wijzigt, op het vlak van de beperking in de tijd van het recht op inschakelingsuitkeringen. 

De nieuwe reglementering op het vlak van inschakelingsuitkeringen trad in werking op 1 januari 2012 en voorziet een recht op inschakelingsuitkeringen dat in principe beperkt is tot 3 jaar. Naar aanleiding van  het overleg in het kernkabinet en met de Groep van 10, versoepelt het ontwerp van koninklijk besluit de regeling en breidt de duur van het recht uit voor  bepaalde kwetsbare groepen en jongeren die reeds deeltijds aan het werk zijn. Het gaat om:

  • jonge werknemers die deeltijds werken en een inkomensgarantie-uitkering genieten op basis van de inschakelingsuitkering;
  • jonge werkzoekenden met ernstige, acute of chronische medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen;
  • jonge werknemers die een blijvende arbeidsongeschiktheid vertonen van ten minste  33%.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 59bis en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van een aanpassing van de nieuwe regeling inzake de inschakelingsuitkeringen