01 mrt 2024 17:58

Versoepelingen van de ondertekeningsvereisten in het kader van overheidsopdrachten en van de plaatsingsregels voor de overheidsopdrachten in het buitenland

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten goed. De wijzigingen hebben betrekking op de ondertekeningsvereisten en op de opdrachten uitgevoerd in het buitenland.

De wijzigingen zijn erop gericht versoepelingen aan te brengen op het vlak van de plaatsingsregels voor de overheidsopdrachten die in het buitenland uitgevoerd worden. Daarnaast worden versoepelingen aangebracht wat de ondertekening van de offertes betreft. Een aantal bepalingen omtrent ondertekeningsvereisten, die op heden opgenomen worden in diverse koninklijke besluiten, worden daarbij opgeheven.

De ondertekening van offertes blijft in de herwerkte regeling in principe verplicht. Een aanbesteder kan echter beslissen hiervan af te wijken. Indien de ondertekening vereist is zullen aanbesteders een regularisatiemogelijkheid moeten aanbieden, zodat inschrijvers een tweede kans krijgen eventuele onregelmatigheden omtrent deze vereisten nog recht te zetten. Voor de overheidsopdrachten zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging is de ondertekening in principe niet vereist.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.