09 jul 2021 16:03

Versterken gelijkekansenbeleid

De ministerraad hecht zijn principiële goedkeuring aan de doelstellingen van het plan van de nota voor het versterken van het gelijkekansenbeleid, met dien verstande dat de budgettaire implicaties ervan tijdens de Begrotingsopmaak 2022 besproken zullen worden.

De actieplannen uit deze nota worden met de betrokken ministers besproken en zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.