21 sep 2012 17:30

Versterking plusplannen: eerste werknemers aanwerven wordt nog gemakkelijker

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van de ministers Monica De Coninck en Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste aanwervingen gevoelig verhoogt. Op die manier wordt de drempel voor KMO’s om eerste werknemers aan te werven, verkleind. In 2013 gaat zo 49 miljoen euro extra naar de maatregel.

Plusplannen maken de eerste drie werknemers goedkoper voor de werkgever. Het is een belangrijke en succesvolle maatregel voor KMO’s die we nu versterken, en die werkgevers ook aanmoedigt om bijvoorbeeld jonge werkzoekenden aan te werven.
 

  • Voortaan zal een werkgever die een eerste werknemer aanneemt gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen genieten van 1500 euro per kwartaal, vier kwartalen aan 1000 en tenslotte vier kwartalen aan vier euro.
  • Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen.
  • Voor een derde aanwerving bedraagt het voordeel 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende vier kwartalen.

In 2013 gaat zo 49 miljoen euro extra naar de maatregel.
 

Huidig:

Duur (trimesters)   1ste werknemer         2de werknemer              3de werknemer
5                                   1000                       400                                400
4                                    400                        400                                400
4                                    400                        400                                //

Vanaf 1 oktober:
Duur (trimesters)  1ste werknemer          2de werknemer             3de werknemer 
5                                   1500                       1000                              1000
4                                   1000                        400                                400
4                                    400                         400                                 //

Deze nieuwe bijdrageverminderingen zullen gelden voor de eerste 3 aanwervingen vanaf 1 oktober 2012. Vanaf 1 januari 2013 zullen de nieuwe hogere bijdrageverminderingen ook gelden voor de eerste 3 aanwervingen die al in dienst waren voor 1 oktober 2012.

De betrokken ministers en de regering willen zo een extra steun in de rug geven aan de kleine kmo's die werknemers aanwerven of al hebben aangeworven. De loonkost voor deze eerste aanwervingen worden op deze manier sterk verlaagd. Dit zal extra tewerkstelling creëren en ervoor zorgen dat deze kmo's ook in staat zijn om hun eerste werknemers in dienst te houden.