14 feb 2020 14:53

Vertegenwoordigers van de federale regering op de interministeriële conferentie over vrouwenrechten

De ministerraad duidt op voorstel van minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle de leden aan die de federale regering zullen vertegenwoordigen op de interministeriële conferentie over vrouwenrechten.

De volgende personen zullen de federale regering vertegenwoordigen:

  • Sophie Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  • Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen en minister van Europese Zaken
  • Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
  • Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie, en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

De interministeriële conferentie over vrouwenrechten versterkt de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, om de rechten van de vrouw in alle levensdomeinen te waarborgen, in overeenstemming met de Belgische verbintenissen op internationaal niveau. De volgende thema's zullen aan bod komen:

  • geweld
  • discriminatie
  • werkgelegenheid en evenwicht privé- en beroepsleven
  • politiek leven
  • gendermainstreaming
  • deelname van vrouwen aan de digitale wereld

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van het volgende Overlegcomité.