27 apr 2012 12:49

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling vastgelegd

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun categorieën vastlegt. 

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht door de wet van  5 mei 1997 en heeft als opdracht adviezen te verlenen, debatten te leiden, onderzoek en wetenschappelijke studies voor te stellen en een draagvlak voor duurzame ontwikkeling te creëren.