20 jul 2018 15:21

Vervanging van de voorzitter en benoeming van een lid van de raad van bestuur van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitster vervangt en een lid benoemt van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Hannelore Beerlandt wordt benoemd als voorzitster van de raad van bestuur ter vervanging van Nathalie Francken voor een mandaat dat afloopt op 1 oktober 2021.

Dirk Rochtus wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur voor een mandaat dat afloopt op 1 oktober 2021.