04 okt 2013 16:30

Vervanging van de voorzitter en een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed voor de vervanging van de voorzitter en een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Mevrouw Magda Aelvoet voleindigt het mandaat van aftredend voorzitter Philippe Maystadt. De heer Olivier Van der Maren voleindigt het mandaat van aftredend ondervoorzitter Isabelle Callens. Hun mandaat loopt tot 8 december 2017. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling werd in 1997 opgericht. De raad geeft advies, stelt onderzoeken en wetenschappelijke studies voor en creëert een draagvlak voor duurzame ontwikkeling.