04 dec 2020 19:10

Vervanging van een lid van de federale regering binnen de samenwerkingscommissie Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed ter vervanging van een lid van de federale regering binnen de samenwerkingscommissie Brussel.

Het ontwerp beoogt de vervanging van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke door de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, Meryame Kitir vanaf 1 december 2020.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen