29 mrt 2019 17:03

Vervanging van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervangt.

Steven Vanackere vervangt Marcia De Wachter, wiens mandaat hij zal voltooien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.