09 jan 2015 12:03

Vervanging van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer Philippe Donnay benoemt als lid van de Hoger Raad voor Werkgelegenheid.

De heer Philippe Donnay vervangt de heer Henri Bogaert, wiens mandaat hij beëindigt.