19 dec 2020 06:48

Vervanging van een lid van de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akkoord met de vervanging van een plaatsvervangend lid van de Nationale Klimaatcommissie.

Vanaf 21 december 2020 wordt Mathilde Guillaume vervangen door Fanny Mertz als plaatsvervangend lid en vertegenwoordiger van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie.