02 dec 2022 15:41

Vervanging van een lid van de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akkoord met de vervanging van een plaatsvervangend lid van de Nationale Klimaatcommissie.

Vanaf 5 december 2022 wordt Cindy Dequesne vervangen door Mattijs Van Miert als plaatsvervangend lid en vertegenwoordiger van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie.