26 apr 2024 17:37

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van BIO NV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO NV).

Jade Salhab wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van BIO NV voor vijf jaar vanaf 20 mei 2024, ter vervanging van Annuschka Vandewalle.