23 nov 2018 17:28

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij. 

De heer Leo Joy Donné wordt benoemd als gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, ter vervanging van de heer Herman De Bode waarvan het mandaat op 10 november 2018 van rechtswege eindigde. Het mandaat van de heer Leo Joy Donné verstrijkt op 13 mei 2021, wat overeenstemt met het verstrijken van het mandaat van de vervangen bestuurder.