04 dec 2021 09:20

Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed ter vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Prof. Dr. Antoine Clinquart wordt voor de resterende duur van het huidige mandaat vervangen door Dr. Pascal Veys als lid van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.