18 mei 2018 16:39

Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting bij het Instituut voor de nationale rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen, vervangt.

Sarah Cheliout wordt benoemd als lid van dit comité ter vervanging van Vanessa Baugnet met ingang van 12 juli 2017.

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.