13 jul 2018 16:03

Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen vervangt.

Evelien Vanalme neemt het mandaat over van Geert Van Reybrouck als lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.