29 apr 2016 17:41

Vervanging van een vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem akkoord met de vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie.

Door het ontslag van meneer Julien Paquet als effectief lid van de Nationale Klimaatcommissie, wordt hij voor de huidige legislatuur vanaf 1 mei 2016 vervangen door mevrouw Sophie Sokolowski. 

De Nationale Klimaatcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke regeringen. De Commissie werd opgericht in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest over het opstellen, uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan en het opstellen van rapporten in het kader van het raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering en het Kyoto-protocol.