13 dec 2013 19:03

Vervanging van leden bij de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de vervanging van effectieve leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten. 

Mevrouw Aube Wirtgen, docent aan de Vrije Universiteit Brussel en advocate, wordt benoemd tot effectief lid van de afdeling openbaarheid van bestuur. Zij vervangt mevrouw Kaat Leus, ontslagnemend, van wie zij het mandaat beëindigt. 

Mevrouw Elise Degrave, docent aan de Faculté de droit van de Université de Namur, wordt benoemd tot effectief lid van de afdeling hergebruik van de bestuursdocumenten. Zij vervangt de heer Jean-Philippe Moiny, ontslagnemend, van wie zij het mandaat beëindigt.