10 feb 2023 16:20

Vervanging van sommige leden van de raad van bestuur van Delcredere

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van Delcredere.

Het Vlaamse Gewest stelt de vervanging van zijn vertegenwoordigers voor:

  • Pascal Walrave wordt benoemd tot lid, ter vervanging van Claire Tillekaerts
  • Philippe Nys wordt benoemd tot plaatsvervangend lid, ter vervanging van Jeroen Overmeer

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.