06 jul 2018 16:27

Vervanging van vier leden van de raad van bestuur van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vier leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS vervangt.

Jean-Jacques Cloquet, Isabelle Jeurissen, Ermeline Gosselin en Laurence Glautier zullen de mandaten overnemen van Luc Joris, Valérie Leburton, Renaud Lorand en Valentine Delwart.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.