04 nov 2011 11:22

Vervoer over zee

Instemming met het protocol 2020

Instemming met het protocol 2020

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol van 2002 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee. Het verdrag dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorlegde, breidt de schadevergoeding uit voor passagiers en hun nabestaanden wanneer ze het slachtoffer worden van een scheepsongeval tijdens een internationale reis. De schadevergoeding geldt voor passagiers van schepen die de Belgische vlag voeren, voor passagiers die naar of van een Belgische haven reizen en voor passagiers met een Belgische vervoersovereenkomst. 

Het protocol voert een nieuwe regeling in met een uitgebreide aansprakelijkheid van de vervoerder. De grenzen van de aansprakelijkheid zijn verhoogd, en de scheepseigenaar moet hiervoor een verzekering afsluiten. Het protocol van 2002 maakt deel uit van een omvattende aanpak die de burgerlijke aansprakelijkheid volledig en evenwichtige wettelijk regelt in overeenstemming met de geldende internationale verdragen.

* voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen, op 1 november 2002