13 jun 2008 11:23

Vervoer van gasachtige producten

Vereenvoudiging van de transittarieven voor aardgas

Vereenvoudiging van de transittarieven voor aardgas

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de gaswet wijzigt (*). Het voorontwerp dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, zet de Europese verordening over de voorwaarden die de toegang tot de aardgasvervoersnetten bepalen in Belgisch recht om en verduidelijkt op die manier de tariefbepaling voor de transit van aardgas (**).

Het voorontwerp verduidelijkt de principes van de transittarieven voor aardgas zoals de structuur, de publicatie, de procedures en de termijn voor voorstellen van tarieven. De gaswet bepaalt die al voor de vervoerstarieven, maar niet voor de transittarieven.  

Het voorontwerp laat toe tarieven vast te leggen op basis van de regels voor marktraadpleging, die de Commissie voor de regulering van gas en elektriciteit op voorhand goedkeurde, aangezien de doorvoer van gas een concurentiële activiteit is die zich op Europees niveau ontwikkelt. Voortaan kan men tarieven bepalen volgens een combinatie van de methodes die reële kosten reflecteren en de marktgebaseerde methodes.

(*) wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vevoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
(**) Verordening nr 1775/2005 van het Europees parlement en de raad van 28 september 2005.