25 jul 2008 12:45

Vervoer van gasachtige producten

Onafhankelijkheid van de netbeheerders en corporate governance

Onafhankelijkheid van de netbeheerders en corporate governance

De ministerrraad heeft een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen goedgekeurd. Het voorontwerp dat minister van Energie Paul Magnette voorlegde, voert de regeringsverklaring van 18 maart 2007 uit die stelt dat de regering kiest voor de onafhankelijkheid en voor een autonoom beheer van de vervoersnetten.

Het voorontwerp van wet waarborgt bijkomende maatregelen voor de onafhankelijkheid van de transportnetbeheerder. Zo mag een leverancier van aardgas of elektriciteit, de producent van elektriciteit of tussenpersoon ten laatste tegen 31 december 2009 niet meer dan 24,99% van het kapitaal van de beheerder en niet meer dan 24,99% van de stemgerechtigde aandelen bezitten. De netbeheerder moet voldoen aan diverse beginselen van corporate governance. 

Een andere bepaling preciseert dat de netbeheerder een aantal voorzorgen moet nemen om de vertrouwelijkheid van commerciële informatie over de gebruikers te bewaren.