27 apr 2007 17:00

Vervoer van gasachtige producten via leidingen

Tarieven van de installatie voor vervoer van gasachtige producten

Tarieven van de installatie voor vervoer van gasachtige producten

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures vastlegt van de tarieven en de boekhouding van de beheerders voor de uitbreiding en de oprichting van installaties voor het vervoer, de doorvoer en de opslag van aardgas en LNG. Minister van Energie Marc Verwilghen legde het ontwerp aan de ministerraad voor. Het voert art 15/5 bis uit van de wet van 12 april 1965.