19 jul 2019 18:37

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Dit ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 2 november 2017 over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Het doel is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2018/1846, die de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG over het vervoer van gevaarlijke goederen over land, aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

Naast de noodzakelijke aanpassingen, voert dit ontwerp de aanlevering van informatie in omtrent hun veiligheidsadviseurs door de betrokken ondernemingen aan de veiligheidsinstantie, evenals de opmaak van een jaarverslag door deze ondernemingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen