21 nov 2008 12:21

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

Technische aanpassing van de vermelding van het type brandblusapparaat

Technische aanpassing van de vermelding van het type brandblusapparaat

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een koninklijk  besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wijzigt naar aanleiding van het arrest van het hof van justitie van de Europese gemeenschappen van 13 maart 2008. Het gaat om een technische aanpassing van de vermelding van het type brandblusapparaat in de bijlage van het koninklijk besluit.