12 feb 2021 17:21

Vervoersovereenkomst tussen Infrabel en NMBS over de openbare dienstopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vervoersovereenkomst tussen Infrabel en de NMBS wat betreft de openbare dienstopdrachten.

De vervoersovereenkomst heeft tot doel om het kader te bepalen voor de samenwerking tussen Infrabel en de NMBS onder meer teneinde de reiziger een betere stiptheid te garanderen en een kwaliteitsvollere dienstverlening aan te bieden.

De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van vijf jaar. Aan de regering zal jaarlijks verslag worden uitgebracht over de uitvoering van de overeenkomst.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de vervoersovereenkomst tussen Infrabel en Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen betreffende de opdrachten van openbare dienst