14 jul 2023 17:39

Vervoersplan 2023-2026 van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet het vervoersplan 2023 - 2026 van de NMBS goed.

Het nieuwe vervoersplan 12/2023 – 12/2026 van de NMBS kadert binnen de uitvoering van het openbaredienstencontract 2023-2032, dat een sterke stijging van het treinaanbod voorziet.

Het plan gaat uit van een stijging van het aantal treinkilometers met 7,4%, in absolute cijfers 6,2 miljoen treinkilometer.

De doelstellingen van het vervoersplan 2023-2026 zijn onder meer:

  • de ontwikkeling van een voorstadsaanbod rond Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi
  • een verbeterde grensoverschrijdende en internationale aanbod
  • betere verbindingen tussen grote steden, vooral in het weekend