02 jun 2017 18:25

Vervoersplan van de NMBS - december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), François Bellot het vervoersplan december 2017 van de NMBS goed.

Deze nieuwe versie van het vervoersplan, opgesteld in uitvoering van het beheerscontract en overeenkomstig het regeerakkoord, beoogt een nieuw evenwicht dat in zijn geheel beter afgestemd is op de verplaatsingsbehoeften. De doelstellingen van het vervoersplan zijn de volgende:

  • het treinaanbod verhogen op basis van de vraag om te streven naar de bedieningsdoelstelling op lange termijn en dit hoofdzakelijk gericht naar en binnen de grote agglomeraties
  • de commerciële snelheid met 3 % verhogen op de 100 belangrijkste rechtstreeks verbonden IC-koppels oorsprong-bestemming
  • de aansluitingen tussen de treinen en de multimodale aansluitingsknooppunten verbeteren en ontwikkelen 
  • de verbetering van de stiptheid voortzetten ondanks de vermindering van de rittijden 

In het kader van de studie van het Vervoersplan van december 2017 streefde de NMBS naar een uitbreiding van haar vervoersaanbod, zowel rond de grote steden als in de meer landelijke gebieden. Deze kwantitatieve verhoging van het aanbod wordt mogelijk gemaakt door een verhoging van de exploitatiedotatie, waardoor de NMBS de volumetoename van de infrastructuurvergoeding kan opvangen door de verhoging van de interne productiviteit en door de geraamde reizigersgroei ten gevolge van de ontwikkeling van de spoordiensten.

De NMBS plant een nieuwe evaluatie van haar volledige aanbod tegen eind 2019 om enerzijds de exploitatieresultaten te monitoren en anderzijds haar vervoersplan van december 2020 voor te bereiden.