17 mrt 2023 16:51

Verwerking van gegevens inzake orgaantransplantatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de principes voor de verwerking van gegevens van wilsverklaringen over de transplantatie van organen regelt.

Hoewel in het koninklijk besluit betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal reeds de registratie van de wilsverklaringen wordt geregeld, vragen de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State dat bepaalde essentiële elementen van de gegevensverwerking in de wet zelf zouden worden vastgelegd.

Het wetsontwerp beoogt in de wet de volgende verduidelijkingen aan te brengen:

  • het doel van de gegevensverwerking
  • de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
  • de bewaartermijn van de gegevens
  • het soort van persoonsgegevens die worden verwerkt

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.