06 feb 2009 12:24

Verwerking van satellietbeelden

Verlenging van de uitbating van het Centrum voor Beeldverwerking Vegetatie

Verlenging van de uitbating van het Centrum voor Beeldverwerking Vegetatie

Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle kreeg van de ministerraad de bevestiging van de financiering van het Centrum voor Beeldverwerking Vegetatie voor de periode 2009-2014. Het centrum zal ook deelnemen aan de voorbereidende PROBA-V missie.  

Het Centrum voor Beeldverwerking is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en bewaren van aardobservatiebeelden gemaakt door satellieten en heeft een sterke internationale reputatie op dat vlak opgebouwd. Het centrum neemt deel aan het SPOT-programma, een samenwerking tussen een aantal Europese landen op het vlak van optische aardobservatiesatellieten, en ontwikkelde de Vegetation-instrumenten aan boord van de SPOT 4 en 5 satellieten die dagelijks de aardvegetatie observeren. 

Het is nu de bedoeling om het centrum sterker in te bedden in het Global Monitoring for Environment and Security (GMES), het Europese programma voor de aardobservatie en de monitoring van het milieu ter ondersteuning van het Europese beleid inzake civiele veiligheid. Binnen dat programma zal België deelnemen aan de Global Monitoring for Food Security en er instrumenten voor ontwikkelen en uitbaten. België zal ook bijdragen aan de bouw van de geplande ruimtevaartinfrastructuur, zes sentinel-satellieten die de SPOT-satellieten zullen vervangen.

De PROBA-V missie, waar België nu ook aan deelneemt, gaat uit van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en garandeert de continuïteit van vegetatiegegevens tussen het einde van de SPOT-satellieten en de lancering van de nieuwe sentinel-satelliet die globale satellietbeelden met lage resolutie zal maken.

Er zijn meer dan 7000 wetenschappelijke en operationele gebruikers van de vegetatiebeelden en ze zijn bovendien onontbeerlijk voor onder andere de FAO, de Europese Commissie en de Europese programma's. Omdat het belangrijk is dat België zijn rol als excellentiecentrum verderzet, heeft de ministerraad nu de nodige kredieten toegekend.