27 apr 2007 17:00

Verwerking van satellietbeelden

Voortzetting van de deelname aan het Europees programma voor de monitoring van de aardvegetatie

Voortzetting van de deelname aan het Europees programma voor de monitoring van de aardvegetatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen om het Centrum voor beeldverwerking verder te exploiteren. De minister zal een amendement ondertekenen op de samenwerkingsovereenkomst over de exploitatiefases van het Vegetation programme on Spot 4 and Spot 5 tussen POD Wetenschapsbeleid, Swedisch National Space board en Centre national d'etudes spatiales. De satellieten spot 4 en spot 5 maken in het kader van het vegetation programme observatiebeelden die door het Centrum voor Beeldverwerking worden verwerkt. Dankzij de beelden kan men de dagelijkse evolutie van de aardvegetatie opvolgen. België heeft op dat vlak een sterke reputatie opgebouwd. De bedoeling is nu om de capaciteit voor de verwerking van satellietgegevens in te bedden in het Europese Global monitoring for environment and security initiatief van de ESA en de Europese Commisie. De exploitatie van de spot 4 en spot 5 satellietbeelden wordt zeker tot eind 2012 verlengd.