16 feb 2007 16:00

Verwerven van emissierechten

Onderhandelingsprocedure voor het verwerven van emmissierechten via de JI/CDM projecten

Onderhandelingsprocedure voor het verwerven van emmissierechten via de JI/CDM projecten

De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Leefmilieu Bruno Tobback om een tweede tender voor joint implementation en clean development mechanism-projecten met een budget van ten minste 22 miljoen euro uit te schrijven. De nationale Delcrederedienst zal de Directie generaal leefmilieu ondersteunen tijdens de twee fasen van de overheidsopdracht en bij de financiële analyse van de kandidaat en de projectfinanciering. De kosten voor het federale joint implementation clean development mechanism-programma moeten voor 2007 binnen het geraamde bedrag van 1,088 miljoen euro blijven.