07 dec 2007 10:36

Verwerving van emissierechten met JI/CDM projecten

Verlenging van de JI/CDM projecten uit de tweede tender voor de aankoop van emissierechten

Verlenging van de JI/CDM projecten uit de tweede tender voor de aankoop van emissierechten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Leefmilieu Bruno Tobback over de wijziging van het bestek en de blijk van belangstelling van de tweede tender in het kader van de aankoop van emissierechten via JI/CDM projecten*. 

De ministerraad had op 16 februari 2007 beslist de tweede tender te lanceren voor de aankoop van emissierechten. Dat gebeurde naar aanleiding van de beslissing van het overlegcomité van 8 maart 2004 over de verdeling van de lasten tussen de federale overheid en de gewesten voor de Belgische reductiedoelstelling van het Kyoto protocol. Die tender bestaat uit twee fasen: een selectie op basis van een blijk van belangstelling en daarna een volledig projectvoorstel. 

Op basis van de ervaringen van de eerste tender heeft de ministerraad beslist een deadline toe te voegen: 27 februari 2008 voor het indienen van de blijk van belangstelling en 10 september 2008 voor het indienen van de projectvoorstellen. Die bijkomende deadlines zijn noodzakelijk om de continuïteit van het aankoopprogramma te verzekeren en om te vermijden dat er een kloof ontstaat tussen het huidige en het toekomstige aankoopbeleid.

*CDM: clean development mechanism