15 okt 2015 12:05

Verzamelen en bewaren van gegevens in de elektronische communicatiesector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens het voorontwerp van wet goed over het verzamelen en bewaren van de gegevens in de elektronische communicatiesector.

Het voorontwerp van wet bevat:

  • de verplichting voor de operatoren om opnieuw bepaalde gegevens betreffende communicaties te bewaren. De maatregelen die de operatoren moeten nemen om de betrokken gegevens te beschermen, worden versterkt en de soorten overheden die toegang zullen hebben tot die gegevens worden verduidelijkt.
  • een wijziging in het Wetboek van Strafvordering door de waarborgen voor de toegang tot de gegevens te versterken
  • een wijziging van de wet inzake regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst door enkele waarborgen en beperkingen toe te voegen voor communicatie- en lokalisatiegegevens

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.