27 mrt 2009 13:00

Verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Vermindering van het maximum remgeld voor de groep van medicijnen
waarvan een kopie of terugbetaalbaar generisch alternatief bestaat

Vermindering van het maximum remgeld voor de groep van medicijnen waarvan een kopie of terugbetaalbaar generisch alternatief bestaat

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het verschil in remgeld afschaft tussen de groep van geneesmiddelen van de B en C groep met dezelfde ATC-code waarvan een kopie of generisch alternatief bestaat en de geneesmiddelen waarvoor dat alternatief niet bestaat. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx werkt het verschil in remgeld tussen medicijnen waarvoor wel of niet een generisch product bestaat vanaf 1 juli 2009 weg.

Het maximumbedrag dat de patiënt zelf betaalt: 

geneesmiddelen van categorie B

  • 7,20 euro voor kleine verpakkingen en 8,90 euro voor grote verpakkingen  voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming 
  • 10,80 euro voor kleine verpakkingen voor gewone rechthebbenden en 13,50 euro voor grote verpakkingen 

geneesmiddelen van categorie C 

  • 8,90 euro voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
  • 13,50 euro voor een gewone rechthebbenden 

Dat betekent een besparing voor de patiënt van 1 à 5 euro per verpakking en 15 miljoen euro per jaar. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het  persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen die vergoedbaar zijn in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.