27 apr 2007 17:00

Verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood

Uitvoering van de gecoördineerde wet die de kapitalisatiestelsels eenmaakt en harmoniseert in het kader van de wetten over de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood

Uitvoering van de gecoördineerde wet die de kapitalisatiestelsels eenmaakt en harmoniseert in het kader van de wetten over de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Pensioenen Bruno Tobback voorstelde en dat de gecoördineerde wet uitvoert die de kapitalisatiestelsels eenmaakt en harmoniseert in het kader van de wetten over de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood. Verschillende wetswijzigingen gaven het wettelijk kapitalisatiestelsel bij de pensioeninstellingen die gefusioneerd zijn met de Rijksdienst voor Pensioenen een afzonderlijk beheer. Het ontwerp coördineert de verschillende uitvoeringsbesluiten van het ontwerp van gecoördineerde wet op het vlak van verplichte stortingen, aanvullende en bijkomende stortingen en opheffings- en slotbepalingen.